Ferrer & Domingo Barcelona Company SL ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional amb l’objectiu de millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a les mateixes i gràcies al qual ha desenvolupat un pla d’acció digital per millorar la presència a internet de la web durant el 2018/2019 web. Per a això ha comptat amb el suport del programa TICCàmares de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

Una manera de fer Europa.


“Ferrer & Domingo Barcelona Company SL ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l’objectiu del qual és millorar la competitivitat de les Pimes i gràcies al qual ha posat en marxa un Pla d’Internacionalització amb l’objectiu de millorar el seu posicionament competitiu en l’exterior durant l’any 2018. Per a això ha comptat amb el suport del Programa XPANDE de la Cambra de Comerç de Barcelona.”