Posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal facilitats per vostè per mitjà del present formulari, seran incorporats a un Fitxer automatitzat, el responsable del qual és FERRER & DOMINGO BARCELONA COMPANY amb NIF: B66836271 amb adreça a C/Roses 95, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) a fi de proporcionar-li una eficaç gestió a la seva sol·licitud i facilitar-li informació sobre els productes i serveis que comercialitza.

Els destinataris de la informació són els departaments en els quals s’organitza l’empresa, així com aquelles entitats amb les quals mantingui acords de col·laboració. Aquestes comunicacions estaran regulades pels preceptius Contractes de Prestació de Serveis, de manera que es garanteixi, a tot moment, la confidencialitat de la informació.

En cas de voler exercir els drets que la Llei Orgànica 15/1.999 de Protecció de Dades Personal, de 13 de desembre li atorga, d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació pot dirigir-se per escrit a: FERRER & DOMINGO BARCELONA COMPANY, correu electrònic info@loliferrer.com.

D’altra banda, li convidem a consultar la rúbrica Aviso legal, continguda a la nostra pàgina, a fi de prestar un consentiment informat al tractament de les seves dades així mateix en matèria de cookies, continguda a l’apartat 6. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES

Amb l’acceptació de l’enviament de les dades, autoritza a FERRER & DOMINGO BARCELONA COMPANY perquè, en compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari, tracti les dades de caràcter personal en l’àmbit de la institució, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions, d’acord amb el que es disposa en la Llei 15/1.999, de 13 de desembre.